20 sep. 2014

Houdini öppnar butik i Göteborg

I september 2014 öppnade Houdini världens kanske mest miljövänliga butik på Magasinsgatan i Göteborg.

För att vända på synen kring konsumtion erbjuder vi uthyrning, second-hand, reparationsservice och återvinning av kläder i butiken. Vi har valt att kalla detta för vårt Re-projekt; Rent, Reuse, Repair och Recycle. Med Re-projekten förlänger vi produkternas livslängd ytterligare. Detta kräver ett förändrat beteende även hos användarna, där tillgången till en produkt och den funktion den levererar är det viktiga - inte att äga den. I butiken finns det även energismart tvättmaskin/torkskåp för att erbjuda möjlighet att tvätta Houdinikläder på ett skonsamt och energieffektivt sätt, samt för att sköta om uthyrningskläderna.

För att vända på synen kring konsumtion erbjuder vi uthyrning, second-hand, reparationsservice och återvinning av kläder i butiken.

Utanför butiken finns en liten cykelservicestation med cykelpump och några verktyg för att uppmuntra fler till att cykla i stället för att ta bilen. Transporterna till och från butiken sker i största mån med hjälp av ett litet tåg som levererar till fler butiker i närområdet, detta för att undvika onödig biltrafik. När det går använder butiken företaget Pling/Move by bike, som gör alla sina transporter med cykel. Vi har också ett stort engagemang för att bidra till det lokala där vi verkar och i Göteborg kommer olika aktiviteter i och i närheten av butiken erbjudas så som yoga-pass, träningskvällar, föreläsningar mm.

Kort fakta om butiken i Göteborg 

  • Butiken ligger i en fastighet som kommer att bli helt LEED certifierad under 2015, vilket innebär att hela fastigheten bedöms utifrån ett hållbarhetsperspektiv (LEED är en miljöcertifiering).
  • Houdini och Vasakronan har tecknat ett grönt hyresavtal med målet är att gemensamt minska energianvändningen för värme, kyla och el. Dessutom samarbetar de för att öka återvinningen av emballage och avfall samt att göra butiksomställningar och ombyggnationer på ett mindre resurskrävande sätt.
  • All värme, el, kyla etc till fastigheten är klimatneutral vilket innebär att Vasakronan, i samband med att Houdini tecknat hyresavtal, har gjort energiinvesteringar i fastigheten med ett mål att nå en förbrukning på 80 Kwh/kvm och år, vilket anses som mycket bra.
  • Alla vattenkranar är snålspolande.
  • Vasakronan har installerat ett nytt energieffektivt ventilationsaggregat och ett nytt styr- och övervakningssystem vilket bidrar till en energieffektivare användning i hela huset.

Utöver detta tillkommer även våra egna materialval till butiken som görs enligt Byggvarubedömningen, ett system för miljöbedömning av byggvaror. Historiskt sett har många ämnen, som i dag anses farliga, använts inom byggbranschen; asbest, PCB, freon, kadmium och bly – listan kan göras lång. Nya ämnen med farliga egenskaper tillkommer ständigt, exempelvis hormonstörande ämnen. Genom att använda Byggvarubedömningen när man väljer nya material kan man enkelt säga att ombyggnadsarbeten görs med fokus på att välja material med omsorg för både människor och natur. Vi har valt att låta lokalen vara i befintligt skick i så stor utsträckning som möjligt och inredningen kommer från tidigare butiker eller köps in second-hand. Utformningen av butiken har skett tillsammans med Storydesign och Marge Arkitekter med målsättningen att skapa en helhetsupplevelse för alla sinnen.

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev får du:
10% på ditt första köp
Exklusiva erbjudanden
Förtur till våra kampanjer
Tillgång till våra nyheter först av alla

Houdini Sportswear. Alla rättigheter förbehålls.