16 mars 2017

Mikroplaster - vad vi gör och vad du kan göra

Vi belyser problemet med mikroplaster och informerar om vårt intensiva arbete för att hitta långsiktiga lösningar.

S19_Norrpada_EN1_5404.jpg

Vårt fokus är att Houdini som företag, våra material och produkter ska ha så liten negativ inverkan som möjligt och på sikt strävar vi mot att vår verksamhet och våra produkter ska generera en positiv nettoeffekt med visionen att bli ett helt igenom regenerativt företag. Därmed är vi angelägna om att belysa problemet med mikroplaster ur vårt perspektiv och att informera er om hur vårt intensiva arbete för att hitta faktiska och långsiktiga lösningar ser ut.

Bakgrund om mikroplaster och hur det ser ut idag

Vi har noga följt de studier och rapporter om mikroplaster som publicerats de senaste åren. I dialog med våra leverantörer insåg vi snabbt att Houdini som företag var mycket tidig med att uppmärksamma och ta detta problem på allvar. Det är först under det senaste året som vi sett att några ytterligare aktörer engagerat sig i frågan och vi kan konstatera att det idag är långt ifrån alla.

Alla textiler släpper fibrer vid tvätt, men i olika hög utsträckning beroende på en mängd faktorer.

Mikroplasterna kommer enligt rapporterna från en mängd olika källor - skräp i naturen som sakta brutits ner till små partiklar och slutligen hamnat i haven, däribland bildäcksmaterial, hudvårdsprodukter och tandkräm, men också textilier som släppt ifrån sig fibrer vid tvätt och användning. Alla textiler släpper fibrer vid tvätt, men i olika hög utsträckning beroende på en mängd faktorer.

På Houdini använder vi oss idag av både syntetfibrer och naturfibrer till våra produkter, men vi blandar dem aldrig. Detta för att de ska kunna återvinnas i slutna kretslopp. Följande faktorer påverkar mängden mikroplaster som släpper från tyget: 

 • Kvalitet på fiber - Houdini väljer fiber av hög kvalitet och precision vilket minimerar förekomsten.
 • Precision vid tillverkning av tyget - Houdini väljer tyger med rätt konstruktion vilket minimerar förekomsten.
 • Hur plaggen används och tvättas. Se våra tvättråd för mer info.
 • Vart plaggen tar vägen när de väl slitits ut. 
 • Houdini återtar och återvinner alla produkter och tar därmed ett självpåtaget och aktivt producentansvar, för att minimera risken att syntetmaterial hamnar i naturen.

Vi har sedan ett antal år utvecklat produkter i alternativa organiska, förnybara och biologiskt nedbrytbara material. Vi har även utvecklat produkter med nya typer av konstruktionslösningar som både förbättrar funktionen men samtidigt minimerar risken för mikroplaster som släpper. Dessa produktgrupper utökas successivt och i relativt hög takt. Mer om dessa alternativ hittar ni nedan.

Pågående utvecklingsprojekt och hur vi ser på framtiden

Vi arbetar sedan flera år med en mängd parallella spår och på alla fronter för att så snabbt som möjligt bli en del av lösningen i stället för en del av problemet. Tills vi har en faktisk lösning kommer vi ta ytterligare steg för att minimera vårt bidrag till problemet så långt det är möjligt. På sikt ämnar vi helt eliminera Houdinis bidrag till mikroplaster. Här följer exempel på projekt som vi aktivt deltar i för att få detta att hända:

 • Houdini deltar aktivt i ett antal forsknings- och innovationsprojekt på området, dels för att utveckla alternativa material och dels för att hitta vägar för att eliminera problemet med befintliga material. Det inkluderar The Alchemist, en konceptjacka med det biologiskt nedbrytbara fodret Primaloft Bio och den nya produkten Power Air Houdi som lanseras under våren 2019.
 • Houdini har initierat branschöverskridande samarbeten för att tillsammans med andra aktörer utveckla och hitta lösningar i snabbare takt.
 • Tillsammans med GuppyFriend säljer vi en tvättpåse som hjälper dig skydda dina kläder. Du kan köpa tvättpåsen i våra egna butiker och även i vår webshop.
 • Houdini testar diverse filterlösningar för att minimera risken för att mikroplaster ska spridas vid tvätt.
 • Houdini är extremt selektivt i valet av fibrer, material och leverantörer för att även fortsättningsvis vara en minimal del av problemet och till dess att mikroplaster helt kan elimineras.
 • Houdini har som policy att alltid välja det miljömässigt bättre alternativet när ett sådant finns och ämnar följa denna policy kompromisslöst.
Nakshe-Ghalat_S19-05220_72ppi.jpg

Forskning och utveckling om mikroplaster och miljö

Det pågår i dagsläget ett antal tester på hur mycket fibrer olika tyger släpper och vilka faktorer som påverkar det, men det råder också stor osäkerhet i branschen om vem som ”äger” denna fråga. Vi gör allt vi kan för att bli en del av lösningen snarare än endast minimera problemet. Det innebär projekt med leverantörer men också med forskare och innovatörer i andra branscher som på olika sätt skulle kunna bidra till en lösning.

Tvättråd för att minimera spridning av mikroplaster 

Det finns många fördelar med frisk luft - både för kläder och för användare. De flesta tvättar i dag sina kläder alldeles för ofta. Det är mycket undervärderat hur bra och effektivt det är att vädra sina kläder. Om ett plagg bara känns lite använt räcker det långt med att vädra i stället för att tvätta det. Dessutom sliter tvätt onödigt hårt på kläderna.

Vi har också inlett ett samarbete med en världsledande tvättmaskinsleverantör för att på djupet studera hur och vad som påverkar våra plaggs fibrer (temperatur, tvättmedel, friktion osv) för att tillsammans kunna hitta sätt att optimera och förlänga våra plaggs livslängd och givetvis då även minimera eller eliminera spridning av mikroplaster. I detta sammanhang kommer även olika filterlösningar att testas.

Materialval ur ett kvalitets- och funktionsperspektiv

Det finns många olikas sorters fibrer, materialkompositioner och materialkonstruktioner som har olika stor benägenhet att lossna från tyget. Houdini använder endast den högsta kvaliteten på sina tyger vilket betyder att de produceras med bästa tänkbara fiberråvara och med högsta möjliga precision. Detta för att de ska leverera samma goda komfort och funktion över tid. Exempelvis har våra fleece-material i princip samma vikt efter flera års användning, ofta med hårt slitage och mängder av tvättar. Detta beror på att den helt enkelt inte släpper ifrån sig särskilt många fibrer under sin livstid.

S19_Norrpada_EN5_7071.jpg

Om ett plagg bara känns lite använt räcker det långt med att vädra i stället för att tvätta det.

Syntettyger av lägre kvalitet har betydligt högre tendens att släppa ifrån sig mikroplaster under användning och tvätt. Blandmaterial, som man ofta hittar inom ”fast fashion” där funktion över tid är mer eller mindre ointressant och pris är viktigare än kvalitet, bidrar även de i betydligt högre grad till mikroplaster.

Alternativa produkter från Houdini

Det finns flera produktalternativ som begränsar eller eliminerar släpp av mikroplast. Ett alternativ är syntetiska plagg som inte har exponerade mikrofibrer utan istället har inkapslat foder. Ett annat alternativ är att satsa på en helt organisk och biologiskt nedbrytbar produkt. Vi blandar aldrig syntet och naturfiber för att möjliggöra återvinning. Två bra alternativ i vår S19-kollektion är Power Air Houdi, en syntetisk fleece utan exponerade mikrofibrer, och Wooler Houdi, ett mellanlager i 100% merinoull.

Vi är helt säkra på att syntetbranschen som helhet måste lösa denna fråga om man över huvud taget vill ha en framtid. Men som så ofta ligger Houdini så långt fram i medvetandegrad att vi hittills tvingats lägga minst lika mycket tid för att få acceptans för att detta är ett problem som att faktiskt hitta lösningar på problemet. Men skam den som ger sig. Vi ämnar vara lika envisa och kompromisslösa när det gäller mikroplaster som vi varit i andra sammanhang, så nog ska vi lyckas även här.

Kontakta gärna oss om ni har några frågor, info@houdinisportswear.com.

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev får du:
10% på ditt första köp
Exklusiva erbjudanden
Förtur till våra kampanjer
Tillgång till våra nyheter först av alla

Houdini Sportswear. Alla rättigheter förbehålls.