6 feb. 2023

Fira samernas nationaldag 2023 med Tova-Liza, Houdini Friend & Sami

”Lahkoe saemiej åålmegebiejjine" – Grattis på den samiska nationaldagen på sydsamiska. Idag firar vi den 106e samiska nationaldagen, till minne av det första samiska landsmötet.

Bandet mellan mig, naturen och renen går inte att beskriva fullt ut. Vi är alla tre beroende av varandra och vi har ett löfte om att vi ska ta hand om varandra i evig tid. Genom tusentals år av att leva sida vid sida på naturens villkor har samerna utvecklat en traditionellt hållbar livsstil. Renen och naturen är inte slit-och-släng för oss, det är grunden till hela vår existens och förhållandet mellan oss är alldeles för heligt.  

Vi tar inte bara köttet från renen utan vi använder hela djuret. Skinn blir till kläder, senor används som sytråd, hornen blir slöjdmaterial och klövarna går både att äta och koka lim utav. Vi hanterar även naturen vi lever i med samma vördnad och försiktighet, för utan den skulle vare sig vi eller renen finnas.  

tova-liza-sapmi-day-journal.jpg

Solen är vår fader och markerna är vår mor. 

Vi lever nämligen kring samma myrar, fjällsluttningar och kallkällor som våra förfäder och på ett sätt är de fortfarande där med oss. Vi lär känna naturen på ett sätt som gör att vi vet vart det är möjligt att korsa tunna vårisar och vart det kan bildas lömska hängdrivor av nysnön. Jag är för alltid tacksam till att jag fått växa upp i en kultur där historia och traditionell kunskap värderas högre än vad du äger och förbrukar.  

Om det beror på att vi ser naturen som besjälad eller om det har att göra med att vi är så beroende av naturen, oavsett så ser vi det som ett av våra största uppdrag att förvalta och skydda vår natur och miljö. Världens urfolk står längst fram i kampen om att skydda våra traditionella marker från exploateringar, för hela vår existens hotas om markerna hotas.  

Där världens urfolk bor finns 80% av den globala biologiska mångfalden. Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och dessutom uråldrig traditionell kunskap som vi alla är beroende av för att överleva. En av de högsta prioriteringarna borde vara att vårt medbestämmande i all naturresursutvinning på traditionell samisk mark säkras. 

Samerna är Europas och Sveriges urfolk och vi är erkända i Sveriges grundlag sedan 2011. Sverige kränker idag samernas urfolksrätt på flera olika sätt och FN riktar årligen stark kritik mot Sverige på grund av detta. För att inte bryta mot Sveriges internationella människorättsåtaganden måste all politik som berör samerna faktiskt ta hänsyn till urfolksrätten.” 

tova-liza-journal.jpg

Så vad betyder den här dagen för mig? 

”Ibland låter jag den komma inpå mig, när jag sätter mig i bilen på väg hem från gärde eller när jag stänger datorn efter att ha skickat in ytterligare en överklagan. Känslan av att vi förlorar, förlorar våra marker, våra rättigheter och vår framtid. Det kulminerar nästan alltid i den förlamande tanken om jag kan vara den sista? 
Det knyter sig runt hjärtat och det blir svårt att andas, jag försöker trycka bort känslan som svider lite extra på ett oförklarligt sätt. Jag tvingar mig att tänka på två ting för att inte tappa greppet, två saker jag aldrig kan förlora. Det är min historia och min samiska anda.  

Mitt folk rymmer nämligen fantastiska kvalitéer och styrkor som gör att vi genom tusen år av diskriminering fortfarande står här. Visste du att samerna var nästan självbestämmande år 1500? Mellan 1500 och mitten på 1900-talet blev vi på gränsen till totalt assimilerade, utrotade. Vår lägsta punkt gällande inflytande över vårt eget område var för bara några decennier sedan. Försök ta in det.  
Sjätte februari år 1917 kallade en samisk kvinna född i Tärnaby till det första samiska landsmötet , en kvinna som även skrev dessa ord i sin kampskrift: 

”Tyvärr är dock inte lappens lefnad ett tidsfördrif utan ett af mödor, faror och umäranden uppfyllt lif” 
Ur Inför Lif eller Död? Av Elsa Laula Renberg.  

Elsa Laula levde i en tid när vår existens ställdes på sin spets och hon krävde att vi enade oss som folk och stod tillsammans i kampen. Kanske hon såg framför sig varthän det skulle ha slutat, kanske kände även hon den svidande och kvävande känslan.  

Jag tänker att precis som för Elsa Laula så är även mitt liv en kamp, vissa dagar känns det som att inte en enda generation kan slappna av utan att vi skulle förlora allt. Vi kan kalla det ČSV, ett begrepp på nordsamiska som myntades för att symbolisera samisk aktivism och kamp. Det lyder ”čájet sámi vuoiŋŋa” och betyder visa samisk anda.   

Vi står här idag 106 år efter att det första samiska landsmötet hölls i Tråante, för att fira samernas nationaldag. Mitt folk har varit till branten och vänt, precis innan isen brast nådde vi land. Nu gäller det bara att fortsätta.” 

Tova-Liza Kennethsdotter Willenfeldt 
Brändåsen 

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev får du:
10% på ditt första köp
Exklusiva erbjudanden
Förtur till våra kampanjer
Tillgång till våra nyheter först av alla

Houdini Sportswear. Alla rättigheter förbehålls.